Onderzoek Non-circular-chainring

Als je ovale tandwielen freak bent ken je vast het onderzoek van enkele Belgische professoren dat is gepresenteerd op www.noncircularchainring.be

Hieronder volgt een samenvatting van dit Non-circulair onderzoek in een wat simpeler taal. Dit onderzoek is namelijk zeer interessant hoewel wij geloven dat je wel bepaalde dingen moet relativeren. Dit bespreken we na de samenvatting.

Klik hier voor het originele onderzoek in PDF. 

Samenvatting

Non circular chainring is een theoretische studie. Er is niets daadwerkelijk in praktijk getest. Fysiologische aspecten (bv. Lactaatwaarden, VO2max waarden ed.) zijn niet in deze studie beschouwt. Dit doet niets af aan de studie op zichzelf. De studie is simpelweg afgebakend en heeft zich beperkt tot het onderzoeken middels een wiskundig / mechanisch model van de krachten die zich afspelen in de algemene mechanische componenten welke actief zijn binnen de trapbeweging (bv. Heup- en kniegewricht, boven- en onderbeen spieren).

De studie heeft de volgende gegevens als uitgangspunt:
• Lichaamsgewicht:  72,5 kg
• Bovenbeenlengte: 42,6 cm
• Onderbeenlengte: 43,6 cm
• Voetlengte:  16,1 cm
• Lichaamslengte: 177,8 cm
• Gewicht voet:  0,98 kg
• Gewicht onderbeen: 3,04 kg
• Gewicht bovenbeen: 6,86 kg

De studie heeft zich louter beperkt tot bovenstaand uitgangspunt. Andere lichaamsverhoudingen, lengten of gewichten zijn niet onderzocht.
Alle conclusies uit de studie (bv. Piekkrachten in gewrichten) zijn gebaseerd op berekeningen en zijn dus niet daadwerkelijk gemeten cq waargenomen!
De studie geeft ons beter inzicht in het begrip “niet rond tandwiel”.

Enkele belangrijke punten / variabelen uit de studie die bijdragen aan het wel of niet succesvol zijn van een ovaal tandwiel zijn:
• Ovaliteit van het tandwiel
• Vorm van het tandwiel
• Crank oriëntatie hoek (simpelweg: hoe zit het tandwiel op de crank. Beter: hoe staat de crankarm t.o.v. de grootste diameter van het tandwiel)
• Trapfrequentie
• Antropometrische waarden (lichaamsafmetingen)
• Frame / fiets geometrie

 

Ovaliteit en vorm van het tandwiel veroorzaken verschil in hoekversnelling. Deze combinatie biedt mogelijkheden om tot een optimaal tandwiel te komen.
Verdraaiing van de crankorientatie veroorzaakt verschil in timing van de hoekversnelling. Ook deze variabele biedt mogelijkheden om tot een optimaal tandwiel te komen.
Dynamische piekmomenten / piekkrachten in de gewrichten zijn een oorzaak van:
trapfrequentie

De hoekversnelling van een roterend object is de verandering van de hoeksnelheid per eenheid van tijd
De hoeksnelheid of rotatiesnelheid van een roterend object is de verandering in de tijd van de doorlopen hoek; preciezer gezegd, de afgeleide van de doorlopen hoek. De eenheid waarin de hoeksnelheid wordt uitgedrukt in het SI stelsel is radialen per seconde.